פרופ' מייקל שטיין, משפטן מוביל בתחום אנשים עם מוגבלויות מתראיין לגלובס וסוקר את המצב בתחום במדינת ישראל

שלמה קוגן

שלמה קוגן

היום הזדמן לי לקרוא כתבה מעניינת בגלובוס אודות ראיון שנערך עם פרופסור מייקל שטיין. פרופ' שטיין הוא אדם עם מוגבלות המרותק לכיסא גלגלים ותחום התמחותו הוא שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. הוא מסתובב בעולם מתוך מטרה לקדם את מעמדם של אנשים עם מוגבלות ובתוך כך הוא הספיק לעבוד בכ 40 מדינות. במסגרת זו הוא תרם רבות לניסוח האמנה של האו"ם בנושא זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. אמנה זו אומצה וחלה גם במדינת ישראל.

פרופ' שטיין מציין לטובה את מדינת ישראל בכל הנוגע לשילוב אנשים עם מוגבלות בתוך הקהילה. כמו כן הוא מציין לטובה גם את נושא הנגישות , הדבר ניכר באמצעי התחבורה הציבוריים , מעליות ושילוב שפת הסימנים בשידורי הטלוויזיה.

שלמה קוגן
פרופ שטיין

לישראל הוא מגיע אחת לשנה , תוך שהוא מסייע לדון בדרכים לשיפור הכנס בנושא אנשים עם מוגבלויות ושוויון בחברה.

הוא הקים את פרויקט המוגבלות של בית הספר למשפטים באוניברסיטת הרווארד. לנושא זה הוא הגיע לאחר התמודדות אישית עם נושא המוגבלות.

פרופ' שטיין מגולל בכתבה את קורותיו מאז ביקש להתקבל לאוניברסיטה תוך שהוא נתקל בקשיי נגישות בסיסיים. לאחר סיום לימודיו והסמכתו כעורך דין נתבקש להעביר את הקורס הראשון של זכויות אנשים עם  מוגבלות במסגרת האוניברסיטה.

בהתייחס לסוגיית הקצבאות ומהלך העלאת הקצבה לאחרונה, סבור פרופ' שטיין  כי יש לקצר את תקופת העלאת הקיצבה כך שלא תארך 5 שנים, כמו כן לדעתו אין לפגוע בקצבה לאלו היוצאים לעבודה.

מניסיונו מעיד שטיין, כי יש לכפות בחקיקה העסקת אנשים עם מוגבלויות שלולא כן המעסיקים נמנעים מלפעול בנושא. בישראל אומנם החוק מחייב את המעסיקים להעסיק אנשים עם מוגבלות אולם הוא תקף רק עבור חברות גדולות.

ישנם שלושה גורמים המשפיעים על אנשים עם מוגבלות האחד היא הממשלה השני הם בעלי הארגונים והשלישי הוא האדם עצמו .

לדעת פרופ' שטיין, יש עדיין לקדם את נושא החינוך של ילדים עם מוגבלויות במדינת ישראל.

 

נחנך מפעל מחודש ברמת השרון של חברת המשקם

שלמה קוגן

חברת "המשקם" חנכה מפעל מחודש ברמת השרון המעסיק עובדים עם מוגבלויות.
חברת "המשקם", הינה חברה חברתית המקדמת העסקת עובדים עם מוגבלותיות ומעסיקה בעצמה עובדים עם מוגבלויות בכל רחבי הארץ.
החברה שמה דגש בשנים האחרונות על התחום העיסקי כך שהפעילות של עובדיה הינה פעילות המניבה רווח ופעילות עיסקית לכל דבר ועניין.

החברה פעלה בשיתוף פעולה עם עיריית רמת השרון לשיקום המפעל הישן בעיר רמת השרון. במסגרת זו נערך טקס פתיחת המפעל שבו השתתף ראש העיר, ומנכ"ל חברת המשקם ובנוסף להם עובדים מטעם החברה.

המפעל עבר שיקום מסיבי והותאם לצרכים הנדרשים.

במסגרת הטקס נשאו דברים ראש העירייה ומנכ"ל חברת המשקם . ראש העיר הזכיר את פעילות העירייה בשילוב עובדים עם מוגבלויות. כמו כן הציג ראש העירייה את החשיבות שבשילוב עובדים עם מוגבלויות בשוק העבודה.

מנכ"ל המשקם נשא אף הוא דברים וברך את העובדים תוך הדגשת התאמת המפעל לצרכי העובדים.

תיקון לחוק לרון לשנת 2017 שלמה קוגן

התיקונים שיעודדו את בעלי המוגבלויות להשתלב בשוק העבודה

בהתאם לחוק ההסדרים לשנים 2017 -2018 הוכנסו שינויים אשר מיטיבים עם נכים מקבלי קצבת הנכות הכללית מהביטוח הלאומי.

אחד התיקונים המשמעותיים בתיקון זה מעודד אנשים עם מוגבלויות להשתלב בשוק העבודה באמצעות הגדלת סכום ההכנסה מעבודה שניתן להרוויח ולהמשיך לקבל קצבת נכות  מלאה.

בעקבות התיקון התחלת הקיזוז מהקצבה תהיה משכר בסכום 2,745 ש"ח במקום 2,031 ש"ח .

כמו כן הורחב מעגל הזכאים לקצבה , והקצבה הנוספת תשולם לנכים עם דרגת נכות רפואית של 40% ומעלה (במקום 50% ומעלה). כמו כן יוגדלו הקצבאות  הנוספות לשאר הזכאים. התוספת לקצבה החודשית הנוספת תגדל מ- 44 ₪ ועד 150 ₪  לפי גובה הנכות הרפואית.

ביטול המונח "קצבת עידוד"-   נכה אשר הכנסותיו יעלו על 60% מהשכר הממוצע במשק  5,804 ש"ח (החל ב- 01.01.17) ימשיך לקבל קצבת נכות, ויוכל להגדיל את הכנסותיו מבלי  צורך ב – 12 חודשי זכאות לקצבה, כפי שהיה נדרש עד כה.

שלמה קוגן עובדים עם מוגבלויות

ביטול שלילת קצבת נכות עקב תשלום דמי מחלה

שינוי נוסף החל מ 1.1.2017  לפי נכה המקבל דמי מחלה ממקום העבודה , יוכל לקבל קצבת נכות בתנאי שהוא עומד במבחן ההכנסות.

ביטול הבדיקה מחדש של כושר ההשתכרות לנכה שהשתלב בעבודה 

נכה אשר הפסיק לקבל קצבת נכות בעקבות עלייה בהכנסותיו ויש לו דרגת אי כושר תקפה, יוכל לחזור ולהמשיך ולקבל קצבה ללא בדיקה מחדש.

עם זאת חשוב לציין כי ישנם כאלו אשר מותחים ביקורת על תיקון חוק לרון הבולט שבהם הוא אורן הלמן , ראו מאמר שלו לדוגמא בעיתון כלכליסט מיום 16.4.17 . עיקר הביקורת נסוב סביב העובדה שנכה אשר משתכר מעל 2,700 ש"ח מאבד את זכאותו לקצבה. ראו פוסט שלי בנושא זה מיום 18.4.17.

על פי הביקורת צפוי שאנשים עם נכות ימנעו מלצאת לעבוד או שיעבדו ללא דיווח "בשחור" . הדבר נובע מהעובד שעל מנת להרוויח 6,000 שקלים ברוטו לחודש הם צפויים להפסיד  2,700 ש"ח בחודש.

אורן מציג את הטיעון הבא : על פי התחשיב  נכה אשר מרוויח 2,700 ש"ח ברוטו לחודש, ימשיך ויקבל את קצבת הנכות בסך 2,300 ש"ח המסתכמים  בסך של 5,000 ש"ח ברוטו לחודש . ואולם אם הנכה עובד ומרוויח סכום נוסך של כאלף ש"ח המגיע ל 6,000 ש"ח ברוטו לחודש הרי שהוא צפוי להפסיד את כל קצבתו כך שכדי להרוויח  עוד 1,000 שקל, הנכה מפסיד 2,300 שקל.

שלמה קוגן