העסקת עובדים עם מוגבלות – מעסיקים כנסו וקיראו

כנסו לכתבה המיועדת למעסיקים המעוניינים לשלב עובדים עם מוגבלות . מתוך הדוגמאות המובאות בכתבה ניתן ללמוד מהי הדרך המומלצת להעסיק עובדים אלו ומה הערך המוסף שהם מביאים לעסק.

בהמשך הכתבה אנו נחשפים לעובדה שאנשים עם מוגבלות משתלבים במסגרות רבות כדוגמת שרות לאומי ואפילו לשירות צבאי.

השילוב חייב להעשות באופן המותאם לצרכיו האישיים של כל עובד ועובד , דבר אשר יבטיח העסקה במינימום תקלות תוך מתן ערך וקבלת ערך הדדית.

בהצלחה

http://www.mako.co.il/study-career-career/articles/Article-333aefa617fc851006.htm

קליטת אנשים עם מוגבלות בכנסת ישראל

בשנתיים האחרונות לקחה על עצמה כנסת ישראל ליישם את שילוב האנשים עם מוגבלות הלכה למעשה.

בשלב הראשון קלטה הכנסת 16 אנשים עם מוגבלות כעובדים מן המניין אנשים שהועסקו בכנסת על ידי עמותות שונות שמתמחות בשילוב אנשים עם מוגבלות, קליטת אנשים אלו כעובדים מן המניין היוותה שינוי עצום במעמדם, שכרם וזכויותיהם של אנשים אלו.

בשלב השני, החליטה הכנסת לצאת למכרז עבור שמונה תקנים ייעודיים שמכוונים לאוכלוסיית המטרה של אנשים עם מגבלה שכלית התפתחותית ומגבלות קוגניטיביות מורכבות. קשת רחבה של תפקידים נפתחו במכרז, החל מעוזרים אדמיניסטרטיביים דרך סדרנים במליאה וכלה באנשי משק. קרוב ל-200 אנשים הגישו את מועמדותם לתפקיד, 30 מועמדים הגיעו לראיון הקבלה הסופי.

בסופו של הליך נבחרו 8 גברים ונשים עם מגבלה משמעותית ובימים אלו הם מתחילים את הליך קליטתם כעובדי כנסת ישראל לכל דבר ועניין.

 

חובת ייצוג הולם של עובדים עם מוגבלות בספקים של גופים ציבוריים

תיקון מס' 11 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, ,שהתקבל ביום 4.8.16 ,קובע כי על התקשרות של גופים ציבוריים עם ספקים בעסקאות לגוף הציבורי יחולו ההוראות הבאות:

חובת הגשת תצהיר בכתב:

הספק יציג לגוף הציבורי תצהיר חתום בכתב כדלהלן :

1 .הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הקובעות חובת ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות, אינן חלות עליו חלות עליו. כלומר, הספק הוא ארגון ובו פחות מ 25 עובדים.

או

הוראות סעיף 9 כאמור חלות עליו והוא מקיים אותן.

2 .במידה ולספק 100 עובדים ומעלה – הוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 ובמידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

3 .במידה והספק התחייב בעבר לפנות למנכ"ל כאמור לעיל, וההתקשרות שבמסגרתה התחייב בכך נעשתה עמו, יצהיר הספק כי פנה למנכ"ל לפי ההתחייבות שנתן. בנוסף, במידה וקיבל הספק הנחיות ליישום חובותיו – כי פעל ליישומן.

4 .הספק מתחייב להעביר העתק מהתחייבותו למנכ"ל.

פרסום ודיווח

המנכ"ל יפרסם באתר האינטרנט של המשרד רשימת הספקים שפנו אליו לשם בחינת יישום

חובותיהם לפי סעיף 9 כאמור.

אחת לשנה, במשך 5 שנים והחל מה 1.3.17 ,יעביר המנכ"ל לוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת דיווח על מספר הפניות שקיבל מספקים על פי ההוראות האמורות בשנה החולפת לדיווח.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל מרכזי תמיכה למעסיקים של עובדים עם מוגבלות אשר יסייעו ללא תשלום לספקים המעוניינים לקבל הסבר על הוראות החוק, ואשר ידריכו וינחו את הספקים למילוי חובותיהם בהתאם להוראות החוק.

 

סיפתח – מנגישים קריירה לאקדמיה שלמה קוגן

שלמה קוגן

היום קיבלתי מייל מתוקף היותי בוגר המכללה למנהל. במייל הופיעה הודעה בדבר תוכנית חברתית המסייעת לבעלי מוגבלות לרכוש כלים לחיפוש עבודה .

כל הכבוד על היוזמה

d7a4d79cd799d799d7a820d794d79ed79bd79cd79cd79420d79cd79ed7a0d794d79c_900x1277

נוסף לכך מפעילה המכללה מרכז לנגישות אקדמית המיועד לסייע לסטודנטים עם הפרכות קשב ולקויות למידה אחרות ולסטודנטים עם מוגבלות פיזית , חושית או נפשית.

אחד משירותי המרכז הוא מתן שירות פסיכולוגי מסובסד באמצעות מכון טריאסט- שריג שהינו אחד המכונים הפסיכולוגיים המובילים בארץ, המנוהל על ידי ד"ר יוסי טריאסט , ובין חברי הצוות : ד"ר מורן אבידן, ודוקטור רפי שטרייכר .

 

שלמה קוגן

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות פרסם חוברת מידע בנושא תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – העסקת עובדים עם מוגבלות במגזר הציבורי

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות פרסם חוברת מידע בנושא תיקון 15 לחוק שוויון אנשים עם מוגבלות, העוסק בחובות המגזר הציבורי בנושא להעסקת עובדים עם מוגבלות.

החוברת מפרטת את התיקון לחוק, משמעויותיו, הפעולות הנדרשות מארגונים במגזר הציבורי, כמו גם הכלים שמספק המטה לטובת הארגונים.

להלן קישור לחוברת :

העסקת עובדים עם מוגבלות במגזר הציבורי

אור בחברת החשמל

הבוקר נתקלתי בכתבה משמחת . סמנכ"ל הרגלוציה של חברת החשמל מר אורן הלמן מספר אודות מקרה פרטי שלו כאשר נולדה לו בת עם צרכים מיוחדים , אשר משתלבת יפה כיום במסגרת לימודים רגילה. ומנגד על הפרויקט המעולה של חברת החשמל בשילוב עובדים עם מוגבלות.

אכן כתבה מעודדת

מומלץ לקרוא

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/335683

צילום:

אורי שרעבי מתוך אתר בשבע

743456

זה כבוד לעבוד

חדשות טובות – נשיאות הארגונים העסקיים וההסתדרות על הקמת כח משימה שנועד לסייע ליישם את ההסכם הקיבוצי לשילוב בעלי מוגבלויות בעבודה.

קראו על כך בכתבה הבאה : כח משימה שנועד לסייע ליישם את ההסכם הקיבוצי לשילוב בעלי מוגבלויות בעבודה

061216_mugbalut2-768x432

אדם בעל מוגבלות (תמונה מאתר pixabay)

גם להם מגיעה הזדמנות – שילוב אנשים עם מוגבלות במקום העבודה

בעשור האחרון נחשפתי מספר פעמים לנושא העסקת עובדים עם מוגבלות כאשר פנו אליי מספר גופי השמה העוסקים בהשמת עובדים אלו. חשיפה זו התעצמה נוכח חקיקה נרחבת בנושא וצו ההרחבה שנכנס לתוקפו בסוף שנת 2014 המחייב כל ארגון המעסיק למעלה מ 100 עובדים למנות נאמן להעסקת עובדים עם מוגבלות ולהעסיק עובדים עם מוגלות בהיקף של לפחות 2% מעובדיו עד לסוף 2015 ו 3% מעובדיו עד סוף 2016.

מאמר זה סוקר בקצרה את הנושא ובסופו מביא קישורים לקריאה נוספת לשימוש המעסיקים.

אז מהי מוגבלות ?

מוגבלות יכולה להתבטא הן כמוגבלות נפשית, שכלית, פיזית,  זמנית או קבועה שבגינה מוגבל תפקודו של האדם באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי חייו העיקריים . פעמים שהמוגבלות נראית לעין ופעמים שהיא סמויה מן העין.

על פי חוק השיווין המוגבלות יכולה להיות מולדת או כזו שהופיעה במהלך החיים של האדם ועשויה להתבטא גם כלקות שכלית חושית או בהפרעות קשב וריכוז.

למרות החשיבה המוטעית, מסתבר כי מרבית האנשים עם מוגבלות רוצים ומסוגלים לעבוד, ורבים מהם יכולים לעבוד מבלי להזדקק להתאמות כלשהן.

מנתוני משרד הכלכלה עולים נתונים לפיהן 20% מהאוכלוסיה מוגדרים כאדם עם מוגבלות וכמחציתם מתמודדים עם יותר ממוגבלות אחת. רק 30% מהם זכאים לקצבת נכות . ולצערנו רק 51% מבעלי המוגבלות מועסקים כאשר רבים מהם מועסקים בעבודות שאינן הולמות את כישוריהן.

מה אומר החוק?

בעשור האחרון ניתן דגש וביטוי הן בחקיקה והן באכיפה בנושא העסקת עובדים עם מוגבלות. בין החוקים שנחקקו בנושא ניתן למנות את החוקים הבאים.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות) – מטרתו לקבוע השתתפות במימון הוצאותיהם של מעסיקים עבור התאמות של סביבת העבודה לעובדים עם מוגבלות.

חוקים אלו ואחרים עוסקים הן במעסיק והן באדם עם מוגבלות , מטרתן העיקרית היא למנוע אפליה של אנשים עם מוגבלות ולעודד את המעסיק ואת האדם עם המוגבלות להשתלב במעגל העבודה .

חוק השיווין מטיל חובה על המעסיק לבצע התאמות שיאפשרו את העסקתם והשתלבותם של אנשים עם מוגבלות.

כמו כן נקבע כי קיימת חובת ייצוג הולם של עובדים עם מוגבלות כך שמעסיק המעסיק למעלה מ 25 עובדים חייב לפעול לקידום ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות, מעסיק עם למעלה מ 100 עובדים מחויב בנוסף להעסיק עובדים עם מוגבלות בהיקף של לפחות 3% ממצבת העובדים עד לסוף 2016. בחברות ממשלתיות חובה זו גבוהה יותר. בנוסף יש למנות אחראי לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות בארגון .