שלמה קוגן השכלה

לשלמה קוגן השכלה אקדמית רחבה ובכלל זה תעודת יועץ ארגוני.

1996-1991: תואר ראשון  B.B במנהל עסקים , המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

1999-1997: תואר שני M.A-HRM  בניהול משאבי אנוש, שלוחת אוניברסיטת דרבי.

2009-2008: תואר שלישי Ph.D. בניהול וכלכלה, IUBL – האוני' הבינלאומית לעסקים ומשפטים. (התואר בלמידה מרחוק ואינו מוכר לצורכי דרוג  שכר) 

2001-2002:  ייעוץ ארגוני – המרכז להשתלמויות – אוניברסיטת בר אילן.

מודעות פרסומת